Workshop 3

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en kritische succesfactoren voor een succesvolle implementatie roadmap

De (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en bijbehorende (European Sustainability Reporting Standards (ESRS) vereisen dat een groot aantal bedrijven uitgebreid rapporteert over een breed scala aan Environmental, Social and Governance (ESG) onderwerpen. Daarnaast is voor de externe controle die uitgevoerd dient te worden betrouwbaarheid en herleidbaarheid van informatie nodig. Daardoor veroorzaakt de CSRD voor veel bedrijven nieuwe uitdagingen, én wordt een serieuze invloed op markten en sectoren verwacht. Het eerste deel van deze presentatie biedt u inzicht in de specifieke eisen die de CSRD stelt en de verwachtingen die uw accountant heeft om de rapportage te controleren.

Het opzetten en implementeren van een Environmental, Social en Governance (ESG) strategie en programma is een complex proces waarbij alle disciplines in een organisatie betrokken zijn en veel verder gaat dan belangrijke aspecten als b.v. CO2 reductie en circulariteit. Betrokkenheid van alle interne en externe stakeholders en samenwerking zijn voor succes noodzakelijk. De tweede presentatie geeft u een stappenplan aan voor het opzetten, uitrollen en versnellen van uw duurzaamheid of ESG strategie en belicht de kritische succesfactoren om uw doelen en CSRD verplichtingen te behalen.

Sprekers:

Tom Peek

Principal Consultant
SPARQ360

Gidion Lont

Assistant Manager ESG Consulting
RSM

Arthur van Gerven

Co-Founder & Managing Partner
SPARQ360