Congresprogramma

Programma 13 november 2019

13.00 – 14.00
Ontvangst deelnemers congres inclusief broodjeslunch
14.00 – 18.00
Plenair programma
Congres o.l.v. dagvoorzitter Remco Buurman, Algemeen Directeur NDL/HIDC
 • Welkomstwoord door Onno van Veldhuizen, Burgemeester gemeente Enschede en Voorzitter Regio Twente;
 • Inleiding en welkom door Paul de Krom, Voorzitter NDL/HIDC;
 • Han de Jong, Hoofd econoom van ABN AMRO, schetst de belangrijkste ontwikkelingen in de wereldwijde economie;
 • Vervolgens geeft Bas Pulles, plaatsvervangend ambassadeur in China, inzicht in de ontwikkelingen binnen China en wat dit betekent voor Nederland en de Nederlandse logistieke sector;
 • Tot slot zal Willem Post hetzelfde doen voor de Verenigde Staten.

Pauze

Workshops
Maak een keuze uit:

18.00 – 20.00
Aperitief en walking diner
Sprekers:
Han de Jong
 • Text Hover
Bas Pulles
 • Text Hover
Willem Post
 • Text Hover
Workshop 1

Workshop 1: Grensoverschrijdende samenwerking

Duitsland is niet alleen de grootste handelspartner, maar ook een van de belangrijkste investeerders in Nederland. Reden genoeg om door middel van een interactieve workshop in te gaan op de actuele ontwikkelingen in ons buurland. Wat speelt er op het logistieke vlak, welke gezamenlijke initiatieven zijn er, waar concurreren beide landen, maar vooral, waar kunnen zij nog intensiever samenwerken? En hoe staat het eigenlijk met de culturele verschillen tussen beide landen?

Dit zijn thema’s die Günter Gülker, directeur van de Duits-Nederlandse Handelskamer, tijdens zijn interactieve workshop over Duitsland bespreekt.
Spreker:
Günter Gülker
Directeur van Duits-Nederlandse Handelskamer
 • Text Hover
Workshop 2 (VOLGEBOEKT)

Workshop 2: Culturele verschillen en valkuilen bij internationaal zakendoen

Zakendoen in een ander land geeft de nodige uitdagingen. Zo verloopt in België een eerste meeting met een klant of zakenpartner doorgaans heel anders dan in de VS. En wat te denken van buitenlanders die zakendoen in Nederland? Dat zou zomaar eens verdraaid eigenaardig kunnen zijn, want Nederlanders zijn gewend om snel zaken te doen en het zakelijke aspect is daarbij vaak belangrijker dan het persoonlijke aspect. Dat gaat aan de andere kant van de wereld compleet anders. En dan hebben we het nog niet eens gehad over cultuurverschillen tussen bedrijven.
 
Tijdens deze leuke break-out gaan drie belangrijke internationaal opererende sprekers uit de praktijk dieper in op plaatselijke gebruiken, culturele verschillen, lokale gewoonten en algemene omgangsvormen. Leer succesvol zakendoen in en met het buitenland en zorg dat jouw gunfactor hoog wordt!
Sprekers:
Johan Milliau
Executive Director of the Board, 
Bleckmann fashion & lifestyle
 • Text Hover
Ard Bossema
Directeur Marketing & Strategy, 
Koninklijke Grolsch
 • Text Hover
Erik Uljee
Vice president ground operations Benelux,
Fedex
 • Text Hover
Workshop 3

Workshop 3: Internationaal zakendoen: Een goede voorbereiding is het halve werk

De wereld is het werkgebied van Nederland, wat internationaal zakendoen bijzonder interessant maakt. Hoe meer activiteiten uw organisatie heeft in het buitenland, hoe groter de kans dat er een keer iets mis gaat. Als werkgever heeft u de zorgplicht om er alles aan te doen om uw werknemers veilig naar het buitenland te sturen en veilig terug te laten keren. Hoe pakt u dit aan?

Onderneemt u internationaal, dan komen daar ook allerlei risico’s voor uw bedrijf bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende risico’s: een nieuwe overheidsmaatregel of een handelsboycot, valutaschommelingen die negatief voor u uitvallen, het risico van non-betaling en non-levering. Hoe bepaalt u de meest geschikte manier om uw bedrijfsrisico’s af te dekken?

Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar hoe brengt u vooraf de risico’s voor uw werknemer én uw bedrijf in kaart? Paul Speijer (Manager Marine bij Concordia de Keizer) en Wouter de Jonge (directeur Finance & Insurance ) leggen het u uit tijdens deze workshop.
Sprekers:
Paul Speijer
Manager Marine, 
Concordia de Keizer
 • Text Hover
Wouter de Jonge
Directeur Finance & Insurance, 
Concordia de Keizer
 • Text Hover
Workshop 4

Workshop 4: Internationale Logistieke Contracten: ‘Take the lead’

Het voeren van besprekingen en het uitonderhandelen van contracten met buitenlandse opdrachtgevers blijft een hele uitdaging. De contracten worden veelal in het Engels opgesteld waarbij partijen vaak ieder een eigen uitleg aan geven. Dit leidt regelmatig tot misverstanden en verwarring en kan grote financiële gevolgen hebben. Het maken van duidelijke overeenkomsten is dan ook een absolute voorwaarde om in business te blijven.

Redenen genoeg om hier langer bij stil te staan. Op de nationale distributie dag organiseert ons lid De Haan Advocaten & Notarissen een workshop over contracten met buitenlandse opdrachtgevers.

Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde: het starten en afbreken van contractonderhandelingen, het gebruik van een letter of intent, toepasselijkheid van algemene voorwaarden en internationale verdragen, opzeggings- en beëindigingclausules, aansprakelijkheidsbedingen, rechtskeuze en verschillende vormen van geschilbeslechting.

Inhoud workshop
 1. Onderhandelen over logistieke contracten, take the lead (zorg voor goede templates en algemene voorwaarden);
 2. Het nut van een letter of intent;
 3. Het afbreken van de onderhandelingen;
 4. Inhoud van de overeenkomst (welke logistieke diensten ga ik verlenen en welke voorwaarden horen hier bij);
 5. Exclusiviteit en volume afspraken;
 6. Contractduur, opzeggen en ontbindingsclausules;
 7. Leg vast hoe partijen uit elkaar gaan (terugverdientijd van investeringen, overname personeel);
 8. Aansprakelijkheid (onderscheid tussen directe en indirecte schade, uitsluitingen en limieten);
 9. Het nut van pand en retentierechten;
 10. Rechtskeuze en bevoegde rechter.
Sprekers:
Mr Ineke Grijpma
Advocaat
 • Text Hover
Mr René de Bondt
Advocaat
 • Text Hover
Workshop 5

Workshop 5: Speeddating

Maak van de gelegenheid gebruik in contact te komen met partijen die u altijd al had willen spreken! U geeft aan wie u wilt spreken, wij regelen dit voor u. Maar let op, aanmelden voor dit onderdeel is slechts mogelijk tot 30 oktober!